Program de vizita

Programul de vizita al apartinatorilor pacientilor internati se realizeaza de luni pâna vineri în intervalul orar 15:00 – 20:00, iar în zilele de sâmbata si duminica programul de vizita se realizeaza între orele 10:00 – 20:00.     

Numarul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane si pot fi vizitati maximum 2 pacienti în acelasi timp, caz in care, durata vizitei va fi limitata la 60 de minute.
            Vizitarea pacientilor în compartimentele de cronici și îngrijiri paleative este permisa zilnic, cu conditia ca vizita sa se faca individual sau cel mult doua persoane, cu respectarea procedurilor interne.

Este obligatoriu accesul in spital cu echipament de protectie adecvat (halat, papuci de unica utilizare+/- masca faciala) si ecuson de identificare („VIZITATOR”) 
            Pentru pacientii internati pe oricare dintre compartimentele spitalului, la solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul coordonator de compartiment.
            Prin exceptie de la prevederile de mai sus, în cazul pacientilor în stare critica sau terminala, indiferent de compartimentul în care acestia sunt internati, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de ora, sau poate solicita prezența permanentă lânga pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, dacă condițiile din compartimentul respectiv permit acest lucru. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spatiu adecvat de asteptare, în apropierea compartimentului respectiv.
            În cazul pacientilor internati care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre compartimentele din unitatea sanitara, accesul unei persoane poate fi permanent.