LISTA CU MEDICII DIN SPITAL

Nr. crt. Sectia Nume medic Specialitate Grad profesional P/S
1 Ingrijiri paliative BENCHEA MARIA-CARMEN Medicina de familie/ingrijiri paliative P
2 Boli Cronice DARTU CRISTINA NEOROLOGIE S
3 Boli Cronice/Spitalizare de zi/Ambulatoriu BARBIR RAMONA-ELENA PSIHIATRIE S
4 Spitalizare de zi/ Ambulatoriu CHIPARCA CRISTINA-VIOLETA PEDIATRIE S