CONDITII DE EXTERNARE

INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA

 

Externarea pacientului se va face de catre medicul curant sau de catre medicul de garda cu acordul prealabil al medicului curant; externarea pacientului va fi comunicata apartinatorilor acestuia cu cel putin 12 ore inainte.

Externarea la cerere este posibila doar pe semnatura pacientului.

Externarile se efectueaza intre orele 08.00 – 18:00 de luni pana vineri si sambata intre orele 08.00 – 13:00 , pacientul primind la externare o scrisoare medicala eliberata de catre medicul curant si adresata medicului de familie in care se inscriu informatii despre:

  • evaluarea starii de sanatate a pacientului la momentul externarii;
  • indicatiile de tratament si supraveghere terapeutica pentru urmatoarea perioada

(determinata conform diagnosticului):

  • recomandari privind regimul igieno-dietetic de urmat;
  • recomandari privind un stil de viata sanatos;
  • daca este cazul, se recomanda ingrijire medicala la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu.

Pe langa scrisoarea medicala se elibereaza la externare:

  • bilet de externare, intocmit de medicul curant (epicriza, evolutia pe timpul spitalizarii, rezultatul investigatiilor si recomandarile de urmat dupa externare)
  • reteta compensata/gratuita daca persona este asigurata;
  • concediu medical (la cerere – se elibereaza numai in baza unei adeverinte de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate in ultimele 12 luni).

La externare pacientul va primi inclusiv informatiile privind o eventuala aparitie sau agravare a unor semne ori simptome care necesita revenirea de urgenta la spital.

In cazul externarii la cererea pacientului acesta va solicita in scris acest lucru, mentionand ca solicita externarea contrar avizului medical.